Lejekontrakt

Parkering for gæster i KulturCaféen

KulturCaféens P-plads ligger Trollhættanvej 44 ved Børne-ungehuset. Hvis du vil se det på kort så klik på Download fil. På kortet er KulturCaféen mærket med A og parkeringspladsen er mærket med B.

Husorden/ordensreglement

Hvis du vil se ordensreglementet, så klik DOWNLOAD fil

Lejers rengøring

Hvis du vil se hvordan og hvad du skal gøre rent så klik på DOWNLOAD fil

Opryder og opvasker PDF

Hvis du mangler en rask ung mand til at hjælpe med oprydning og opvask m.m. så klik på Download fil for at se opslaget.