Billeder fra KulturCaféen

Her vil vi forsøge at samle billeder fra KulturCaféen´s forskellige arrangementer og mange aktiviteter